Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

MAXAM® Jolanta Walczyszyn

ul. Inwalidów Wojennych 8

41-940 Piekary Śląskie

NIP 4980003741

Cele i podstawy przetwarzania

Na podstawie wyrażonej  zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO)

- w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy sprzedaży, (podstawa z art 6 ust 1 lit b RODO).

- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- w  celu oferowania Państwu przez nas produktów,  co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – [dotyczy osób, które zapisały się na nasz newsletter]

Będziemy przetwarzać następujące kategorie państwa dane osobowe:

 imię i nazwisko, dane teleadresowe, numer IP w celu zrealizowania złożonego zamówienia oraz pliki cookies, które zapisują się na Państwa urządzeniu.( art. 14.1.d. RODO)

W celu informowania Państwa o naszej ofercie będziemy przechowywać wyłącznie Państwa imię oraz adres email [dotyczy osób, które zapisały się na nasz newsletter].

Odbiorcy danych

W celu zrealizowania zakupów, poinformowania Państwa o ofercie (dotyczy osób, które zapisały się na nasz newsletter) Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, prawnicze, księgowe.

 

Prawa

Zgodnie z obowiązującym przepisami przysługuje Państwu :

-  prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

-  prawo do poprawiania swoich danych,

- prawo do usunięcia danych. Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, możecie zażądać, abyśmy je usunęli,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  Możecie Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa dane osobowe wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- prawo do przenoszenia danych: macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczyliście na podstawie zawartej umowy lub otrzymanej zgody,

- możecie Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednak są one niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.