REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAXAM.PRO

Właścicielem sklepu internetowego maxam.pro jest:

MAXAM®

Jolanta Walczyszyn

Inwalidów Wojennych 8

41-940 Piekary Śląskie

NIP 4980003741

REGON 276423761

Kontakt z firmą możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: info@maxam.pro lub telefoniczne pod numerami: 601467776, 796279663

 

Definicje

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.maxam.pro, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

„Sprzedawca” – MAXAM®Jolanta Walczyszyn Inwalidów Wojennych 8, 41-940 Piekary Śląskie

NIP 4980003741, REGON 276423761,

„Sklep” –sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.maxam.pro oraz jej podstronach,

„Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

„Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

„Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna jest w zakładce Polityka prywatności,

Postanowienia ogólne

Celem działania Sklepu jest sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego i akcesoriów.

Ceny znajdujące się na stronie sklepu przy oferowanych produktach są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki.

Do prawidłowego korzystania ze Sklepu, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki Prywatności.

Korzystanie ze Sklepu oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją w całości poniższego Regulaminu oraz Polityki.

Sprzedający informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie Sklepu są własnością Sprzedającego i nie zgadza się on na ich wykorzystywanie bez jego zgody.

Rejestracja i logowanie

Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest rejestracja (utworzenie) Konta użytkownika lub tzw. zakupy bez rejestracji (podanie danych umożliwiających dokonanie zamówienia, bez możliwości późniejszego logowania na konto klienta). Rejestracja ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do zrealizowania umowy, usprawnienie komunikacji z Klientem podczas procedury realizacji zamówienia oraz ułatwienie i skrócenie czasu składania ewentualnych kolejnych zamówień.

Aby utworzyć Konto należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towarów oraz hasło. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieuprawnionych osób trzecich.

Zgodne z ww. rozporządzeniem, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Po zalogowaniu Klient posiada w każdej chwili wgląd w swoje dane oraz posiada możliwość ich zmiany korzystając z zakładki “Twoje Konto”.

Klient wysyłając formularz rejestracyjny tym samym oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował poniższy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień.

Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do swojego konta w sklepie przy pomocy podanych w trakcie rejestracji nazwy użytkownika oraz hasła.

Składanie zamówień

W Sklepie można składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Klient kompletuje zamówienie przeglądając produkty znajdujące się w sklepie i wybierając opcję “Dodaj do koszyka” na stronie produktu. W momencie gotowości do złożenia zamówienia należy skorzystać z linku “Przejdź do realizacji zamówienia” znajdującego się na stronie Koszyka.

Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).

W Koszyku (podsumowaniu zamówienia) znajdują się wybrane wcześniej przez Klienta produkty i informacja na temat całkowitej wartości zamówienia. Korzystając z przycisku “Przejdź do realizacji zamówienia” Klient wskazuje kolejno:-adres rozliczeniowy i adres dostawy, na jaki mają być dostarczone wybrane wcześniej produkty oraz sposób dostawy i formę płatności.

Dokonanie powyższych czynności zakończone naciśnięciem przycisku “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie zamówienia w sklepie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.

Realizacja zamówienia

Poprzez kliknięcie w ikonę “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient akceptuje ofertę zgodnie z jej opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem.

Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia.

Zamówienia będą przyjmowane do realizacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych po złożeniu przez Klienta zamówienia.

Realizacja wszystkich zamówień wykonywana jest starannie, dokładnie i w odpowiednio możliwie najkrótszym terminie – zwykle w terminie 24 godzin. 

W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek pozycji z zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym przypadku, zamówienie nie zostanie zrealizowane i – gdy dokonano przedpłaty – całość otrzymanej kwoty zostanie zwrócona Klientowi.

Zamówienia w sklepie nie będą realizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia bądź w przypadku podania niekompletnych danych osobowych, w tym błędnego, nieprawdziwego lub niekompletnego adresu dostawy towarów.

 

Płatność i dostawa

Klienci mogą dokonywać płatności za złożone zamówienia:

1.       Przelewem  na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Alior bank:

Konto w PLN:     PL82 2490 0005 0000 4500 1999 9914

Konto w EUR:    PL 62 2490 0005 0000 4600 9722 9782

Konto w GBP:    PL 56 2490 0005 0000 4600 3424 3813

MAXAM®

Jolanta Walczyszyn

Inwalidów Wojennych 8

41-940 Piekary Śląskie

Kod SWIFT: ALBPPLPWXXX

W przypadku nieopłacenia zamówienia przez 3 dni, zamówienie zostanie anulowane.

2.       za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24 oferowanego przez DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.  Płatności błyskawiczne dokonywane są zgodnie z regulaminami ich operatorów.

Wysyłki zagraniczne realizowane są wyłącznie po opłaceniu zamówienia.

Warunki reklamacji towarów

Reklamacje, tj. zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową, będą rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczypospolitej Polskiej. Reklamowane towary należy wysłać na koszt Klienta na adres Maxam Jolanta Walczyszyn ul. Inwalidów Wojennych 8, 41-940 Piekary Śląskie.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru z dołączonym potwierdzeniem zakupu.

Potwierdzenie zakupu stanowi faktura imienna lub faktura VAT.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru na adres firmy.

W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sklepu na adres Klienta.

Gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pełną sumę za wadliwy towar, wraz z dodatkowymi poniesionymi kosztami wysyłki, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży/zwrot zakupionego towaru

Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy wysyłając oświadczenie przesłane pocztą na adres: Maxam Jolanta Walczyszyn ul. Inwalidów Wojennych 8, 41-940 Piekary Śląskie lub pocztą elektroniczną na adres email Sprzedawcy: info@maxam.pro

Z opisanego wyżej uprawnienia do zwrotu nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy.

Klient powinien odesłać rzecz wraz z formularzem zwrotu do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

W przypadku, gdy nie doszło do zwrotu towaru przez Klienta w wymaganym terminie z przyczyn, za które Klient ponosi odpowiedzialność, przypisuje mu się zwłokę. W takim wypadku Sprzedawca może żądać naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku, gdy Klient zwraca rzecz nadmiernie zużytą, zniszczoną lub uszkodzoną, Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta kwotą odszkodowania z tego tytułu. W tym celu Sprzedawca wezwie Kupującego do zapłaty, a następnie będzie uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelności Klienta o zwrot kosztów wynikających z odstąpienia od zawartej umowy.

Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

Zwroty należy dokonywać na adres:

Maxam Jolanta Walczyszyn

ul. Inwalidów Wojennych 8,

41-940 Piekary Śląskie

Wzór formularza zwrotu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

 

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.